Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kurumsal Stratejiye uygun Stratejik Eğitim İhtiyaç Analizleri ile kuruma özgü yıllık Stratejik Eğitim Planlaması ve Bütçelemesi, kuruma özgü Eğitim Programları yaratılması veya uygun kıyaslama yöntemleriyle iyi uygulamalardan yararlanılması için eğitim kaynağı araştırmaları ve nitelikli kaynakların değerlendirilmesinde kurumsal rehberlik verilmesi, eğitimin geri dönüşünün ölçümlenmesi ve değerlendirilmesi, gerektiğinde kurum içi eğitimcilerin yetiştirilmesi, çalışanın gelişimine yönelik planlanan tüm mesleki, teknik ve kişisel gelişim eğitim programlarını daha sistematik ve efektif yürütebilmek amacıyla eğitimlerin Kurumsal EĞİTİM AKADEMİSİ çatısı altında toplanması çalışmalarının tasarımı ve AKADEMİ kurulması çalışmalarının ilgili üniversitelerle koordineli olarak yürütülmesi hususlarında proje bazlı Danışmanlık verilir. İş ortağımızın Kurumsal Kazanmaya odaklı yolculuğunda gerçekleştireceğimiz çalışanın bireysel gelişimi, iş ortağımızı rakiplerinden bir adım öne çıkaracaktır. Özellikle Y ve Z kuşağı çalışanlarıyla geleceğin yeteneklerinin kendi kişisel gelişimleri yanında ilgili pazarın LİDER şirketinde geleceğin LİDERLERİ olmaları için tüm eğitim gelişim programları yapılandırılır.
Copyright © 2012, TlgHR Danışmanlık