Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TlgHR Performans Yönetimi ile iş ortağımızın kurumsal stratejik hedefleri ile çalışanlarının bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlamayı amaçlayan sistematik bir süreçtir. İş ortağımızın kurumsal beklentilerine özgü iş modelleri geliştirilmekte ve kuruma özgü Performans Yönetim Modeli 6 aylık bir süreçte kurulabilmekte ancak modelin lansmanı, eğitimleri ve uygulamaya geçmesi ile kurumsal kültüre benimsetilmesi en az 2 yıl sürmektedir. Sonuçta Yönetim ve çalışanların da katılımlarıyla geliştirilen Kurumsal Performans Yönetim modeli çalışanların yapmakta oldukları işi daha iyi yapabilmeleri için mevcut yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve ileride üstlenecekleri pozisyonlar için gerekli yetkinliklerin kazandırılması amacıyla kullanılabilmektedir. Sistemin ihtiyaca ve kuruma göre adımları değişebilen üç temel bacağı vardır: Hedeflerle Yönetimi ( Hedef Kartları ) , Çalışanın Gelişimi ( EĞİTİM AKADEMİSİ ) ve Yetkinlik Bazlı Değerlendirme. Kurumsal ihtiyaçlara bağlı olarak Beyaz Yakalıda yıllık, altı aylık, üç aylık gibi Mavi Yakalıda ise asgari altı aylık periyotlarda yapılan Amir-Çalışan sistematik performans görüşmelerine dayanan uygulamada, öncelikle çalışanın bir önceki yıl belirlenmiş hedefleri çerçevesinde gösterdiği performansı değerlendirilir, gelecek yıl için hedefler ve gelişim alanları belirlenir. Bu görüşmelerde bireylerin ve süreçlerin sürekli iyileştirme temel prensibi içinde gelişimi esas alınır. Bu görüşme çalışan ve yöneticinin beklentilerini karşılıklı olarak ortaya koyarak, çalışanın kapasite ve performansına dönük geri bildirimlerin sunulduğu önemli bir zemin oluşturmasını sağlar.
Copyright © 2012, TlgHR Danışmanlık