Termodinamiğin birinci yasası evrende toplam enerjinin sabit olduğunu yani yaratılamayacağını veya yok edilemeyeceğini, sadece şekil değiştireceğini ifade eder. Bu yasayı kurum kültürünün entropisini yenilikçiliğe yönelterek kullanabilmek adına "Kurumun ve çalışanların iş ve yaşam alanlarına ne ekerseniz onu biçersiniz!" olarak ifade edebiliriz. Termodinamiğin ikinci yasası ise enerjinin sadece bir yönde, yararlanılabilenden yararlanılamayana veya düzenliden düzensize değiştirilebileceğini ifade eder. Kurumdaki düzensizlik artıkça kurumsal entropide artar. Bu durumda kurum çalışanlarının faydalı enerjisini azaltır ve çalışanların faydasız enerjisini artırır. TlgHR olarak termodinamiğin bu temel yasalarını dikkate alan bir yaklaşımla önce çalışanların enerji düzeylerinin resmi çekilmekte sonrasında kuruma ayna tutularak çalışanların yok edilmesi imkansız enerjisi gelenekçilikten yenilikçiliğe dönüştürülecek adımlar atılmasına rehberlik edilmektedir. Süreç kurumun ihtiyaçlarına bağlı olarak ilk aşamada 1 ila 3 yıl arasında sürecek uzun soluklu bir programla başlatılmaktadır.
Copyright © 2012, TlgHR Danışmanlık