Anayasa ve İş Kanunu ile tüm çalışma mevzuatının sınırlarını belirlediği genel çalışan ve işveren hak ve özgürlüklerine saygılı, Etik ve Adil Rekabet ilkelerine gönülden bağlı, sorumluluk bilinci yüksek, müşteri odaklı, sahadaki tecrübesini müşterisinin ihtiyaçlarına ütopyadan uzak bir gerçeklikte sunabilmesiyle güvenilir, tercih edilen ve önerilen danışmanlık şirketi olmaktır. Bu çerçevede ;

• Her türlü dil, din, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılıktan uzak,

• Daha yapıcı iş ilişkileri ile müşterisinin organizasyonunun bir parçası olabilmiş ve müşterisiyle BİZ bilincinde çalışma anlayışıyla müşterisinin iş ortamındaki kalite ve mutluluğunu yükseltebilen, müşterisinin bağlılığını önemseyen,

• Düşüncelerinin eylemsel ve davranışsal sonuçlarını da dikkate alan, ilkeli, alçakgönüllü, rekabetçi, farklılıkların zenginliğinden yararlanabilen, daha samimi ve empatik düşünce sistematiğinde iletişim becerilerine sahip,

• Mevcut bilgi ve tecrübe kapasitesini, araştırmaya istekli, meraklı, yaratıcı, yenilikçi, açık fikirli ve akılcı düşünce sistematiğinde sorgulayarak geliştirebilen, sunduğu hizmetle ilgili müşterilerin önerilerine ve yenilikçi fikirlerine de açık.

• Müşterisinin organizasyonel performansı üzerinde olumlu bir değişim yaratan çözümler sunmayı hedefler.
Copyright © 2012, TlgHR Danışmanlık